Believe tilbyder at hjælpe anbringende kommune med at matche og tilrettelægge et trygt anbringelsesforløb i plejefamilierne.

Believe arbejder for at give det anbragte barn/den unge den rette plejefamilie det rigtige sted. Netop den plejefamilie, der kan sikre, at barnet har mulighed for også efter anbringelsen at kunne bevare sin relation til forældrene, hvis dette er barnets/den unges ønske.

Det gør vi ved at sikre, at de plejefamilier, som vi samarbejder med, kender vigtigheden af barnets relation til den biologiske familie, og at plejefamilien kan indgå i et anerkendende samarbejde med barnets familie og netværk. Oftest vil dette ske med støtte til eks. samvær og anden kontakt fra en af Believes medarbejdere. Hvis der er behov for overvåget samvær, kan det også aftales og udføres enten i barnets hjem eller i Believes lokaler.

Det er Believes erfaring, at et trygt og udviklende anbringelsesforløb kræver, at den enkelte plejefamilie tilbydes den rette kontinuerlige rådgivning og vejledning.  Derfor er det vigtigt med en tæt hyppighed i rådgivningen og vejledningen, så plejefamilien ikke står alene med opgaven, (Hvilket nu er en del af den lovgivning inden for de nye anbringelsesforløb).

I Believe tror vi på, at dette også er et behov indenfor de allerede eksisterende plejeforhold, idet alt forskning viser, at det er vigtig med tæt sparring og vejledning for at sikre, at plejeforældre hele tiden arbejder med deres egen faglighed og deres pædagogiske metoder i forhold til det enkelte barn/den unge. Et anbringelsesforløb er en udviklingsproces for såvel barnet, som familien. Believe tilbyder derfor rådgivning og vejledning mindst 1 gang om måneden, og i tilspidsede perioder eller i opstarten kan hyppigheden øges.

For at kunne yde den rette rådgivning og vejledning, så er det derfor vigtigt, at den professionelle har den rette erfaring og faglighed for at kunne indgå i dette tætte sparringsforløb.

Believe råder over en tværfaglig vifte af medarbejdere; sundhedspersonale, pædagoger, psykiatrisk sygeplejerske og psykologer.

Da mange af de børn, der anbringes i familiepleje, har store udfordringer (eks. autisme, ADHD m.m.), er det vigtigt, at plejefamilien har den rette viden og faglighed, og i praksis kan implementere de nødvendige specialpædagogiske redskaber eks. Piktogrammer, Time-Timer m.m. Arbejdet med plejeforældrene er mangesidet og skal sikre, at de hele tiden er i proces og kontinuerligt kan matche deres plejebarns trivsels- og udviklingsbehov.

For at plejeforældrene og barnet/den unge kan arbejde målrettet, så er det vigtigt, at der er en tryg base for udvikling, og dette sikres gennem en kontinuerlig relation og base for udvikling mellem barnet/den unge, plejefamilien og familieplejekonsulenten. Derfor er det vigtigt, at familieplejekonsulenten fagligt og erfaringsmæssigt kan matche de problemstillinger, som netop dette plejebarn har for at kunne sparre relevant med plejeforældrene.

Believe tilbyder også supervisionsgrupper for plejeforældre – såvel individuelt som i små grupper.

Der holdes årligt flere relevante temadage for plejeforældre på Believe.