• MISBRUGSBEHANDLING TIL BØRN OG UNGE

  Læs mere nedenfor

Et misbrugsforløb vil typisk være bygget op omkring følgende elementer:

 • Gennemgang af sagsakter
 • Afdækning af den unges unikke livshistorie med fokus på styrker og vanskeligheder fx ved brug af genogram, UngMap, SDQ, YLS/CMI og kognitiv test (WISC-V).
 • Psykologsamtaler med udgangspunkt i Somatisk Experience, den narrativ tilgang og MBT (Den Mentaliseringsbaseret Tilgang).
 • MI (motiverende samtaler)
 • Misbrugsbehandling (i samarbejde med FERLE og NOVAVI), herunder evt. ved brug af U18-modellen og MOVE (Behandlingstilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidler).
 • ADL træning (Almindelig Daglig Levevis)
 • Tæt samarbejde med sagsbehandler i kommunen.
 • Udarbejdelse af IP (Individuel Plan).

Misbrugsbehandling for børn og unge mellem 15-23 år.

Believe tilbyder i samarbejde med Behandlingsinstitutionen Curam, misbrugsbehandling, hvor vi tilrettelægger det enkelte forløb i et tæt samarbejde med visiterende myndighed. 

Tilbuddet tilpasses den enkelte unge unikke historie og behov, og hos Believe er ingen sager ens, og vi arbejder med det udgangspunkt, at alle unge har krav på et særlig tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i den unges unikke udfordringer og ressourcer.

Hos Believe må den unge gerne være aktiv misbruger ved indskrivningen, og bliver ikke opsagt pga. af fx tilbagefald.

Følgende elementer er en del af forløbet:

 • Livshistoriefortælling. Afdækning af den unges unikke livshistorie med fokus på styrker og vanskeligheder fx ved brug af genogram, UngMap, SDQ, YLS/CMI og kognitiv test (WISC-V).
 • SPT (Social Perceptionstræning)
 • ART (Anger Replacement Training)
 • Psykologsamtaler med udgangspunkt i SE (Somatisk Experience), den narrativ tilgang og MBT (Den Mentaliseringsbaseret Tilgang).
 • Fokus på rusmiddel-edukation og psyko-edukation
 • Misbrugsvejledning/behandling (vi samarbejder med FERLE og NOVAVI)
 • ADL træning (med fokus på søvn, kost, motion og økonomi)
 • Fokus på uddannelse og job (vi har et tæt samarbejder med Netx Step (STU) i Roskilde)
 • Særlig fokus på at arbejde med normalitet, herunder:
  • Det er normalt gå i skole/have et arbejde
  • Det er normalt spise sammen med andre ved et spisebord
  • Det er normalt at kunne klare personlig hygiejne
  • Det er normalt at kunne falde til ro af sig selv og kunne falde i søvn, når man er træt
  • Det er normalt at have venner og kunne være med andre, uden misbrug
  • Det er normalt at have fritidsinteresser
  • Det er normalt at have tanker, følelser, ønsker, drømme og håb for sin fremtid
 • Fysisk aktivitet (fx vandreture, fitness, kampsport, mountainbike, kajak, fodbold, håndbold, gokart, ATV m.m.)
 • Udarbejdelse af IP (Individuel Plan)
 • Skriftlig dokumentation (udarbejdelse af statusrapporter og afsluttende rapport)
 • Tværfaglighed. Løbende kontakt med den unges sagsbehandler, ungevejleder, skolelærer, praktiksted m.fl.

Så send en mail til post@believe.dk eller ring til tlf. 2040 8370, og vi vender tilbage i løbet af få timer.

Kontaktoplysninger:

Har du brug for nærmere information er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på tlf. 2040 8370 eller mail: post@believe.dk

Download flyers her